Fejlesztések a SEFAG Zrt. területén

2021. 03. 08., Szerző: MTSZ

A SEFAG Zrt. működési területén többek között fedett és fedetlen pihenőhelyeket, forrásokat, hidakat újítottak fel, valamint természetőr házat, madármegfigyelőt alakítottak ki.

Sor került a meglévő, de leromlott állapotú fedett, illetve fedetlen pihenőhelyek felújítására, valamint újak létesítésére az OKK dél-dunántúli szakaszán: Bőszénfán, Gálosfán, Mesztegnyőn, Zselicszentpálon, Zselickisfaludon, Zselickislak és Patcán, mintegy 16 millió forint támogatással.

Zselickislak 032_3 fedetlen pihenő

Forrásokat újítottak fel Bőszénfán, Patcán és Zselickislakon, utóbbi két helyen a megrongálódott, elöregedett hidak rendbehozása is folyamatban van.

A mesztegnyői keskeny-nyomtávú kisvasút Felső-Kaki végállomásánál természetőr házat létesítettek. A fő cél az volt, hogy az építmény alkalmas legyen a kisvasúttal az erdőbe látogató turistacsoportok befogadására. A létesítményt 7 875 082 Ft-ból építették. Kerékpártámaszok elhelyezésére is sor került a mesztegnyői kisvasút nyomvonalán.

15a

Madármegfigyelőt emeltek a Mesztegnyő külterületi Busvári halastó vízgazdálkodási területén. A terület a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet része. A partmenti széles nádas sávban több védett madárfaj él, így alkalmas volt az oktatást, bemutatást szolgáló madármegfigyelő építmény elhelyezésére. A kétszintes épület 45 fő elhelyezésére alkalmas. 17 724 714 Ft-ból valósult meg.

13a

Gálosfánál megtörtént az OKK-nyomvonal karbantartása, felújítása is.